Повече дървено строителство в града

31 август 2017 г.

Източник: ProHolz OÖ

Сгради като тази вече не се нуждаят от специални разрешителни в Горна Австрия. Дърветите елементи на тази 5-етажна жилищна кооперация в Леондинг са монтирани само за три седмици. (Изображение: © proHolz OÖ)

 

От 1 юли 2017 г. в Австрия вече е възможно строителството на 6-етажни дървени сгради без необходимост от допълнителни разрешителни.

Правителството на провинция Горна Австрия наскоро прие измененията в строителната наредба. С тях се обявяват за задължителни директивите на Австрийския институт за строителни техники OIB от 2015 г. с малки изключения.

С промените се подобряват и рамковите условия за многоетажно дървено строителство. От  1 юли вече могат да се строят до шестетажни сгради от дърво без необходимост от допълнителни разрешителни. Преди измененията без допълнителна експертиза се допускаха само четири етажа.

Високо ниво на сигурност

Новата наредба запазва високите изискванията за сигурност на многоетажни сгради: носещите елементи трябва да издържат до 90 мин. в случай на пожар. Така противопожарните изисквания са идентични с тези на конвенционалното строителство.

Директивите на OIB 2015 водят облекчения

От въвеждането на директивите на Института OIB от 2015 г. следват допълнителни облекчения по отношение на противопожарната защита в нормативната уредба на Горна Австрия:

  • Разширение на сгради клас 1 до максимално две жилища.
  • Отпадане на ограничението за площта на противопожарните зони при жилищни сгради.
  • Облекчения за стените обособяващи противопожарни зони при гаражи, навеси, постройки за инструменти и др. по границите на парцела.
  • Измерване на аварийните маршрути от входната врата и много други.

Документация и наръчници на немски език ще откриете на www.proholz-ooe.at.