ЙАФ е доставчик на годината в Австрия

22 март 2018 г.

Източник: HOLZDesign 12.2017

Основан като семейно предприятие през 1948 г., понастоящем ЙАФ е сред най-големите търговци с дървесина в Централна Европа. Но далеч не само големината отличава австрийското дружество сред играчите на международния пазар. Преди всичко ранното разпознаване на пазарните тенденции, идентифицирането на потребителските нужди в съчетание с бързата реакция в техен отговор формират историята на предприятието. Достатъчно причини списание HOLZDesign да избере търговеца на дървесина за „Доставчик на годината“.

Управителят Вернер Щикс
Управителят Вернер Щикс

Сам по себе си ангажиментът в бранша, да се стимулира дървесината като строителен материал, винаги е бил висок. Ала в момента сякаш употребата ѝ в строителството и обзавеждането е част от добрия тон, принадлежи към духа на времето и дори е сред мегатрендовете.

Ако погледнете оборотите на един от най-бързо растящите в международен план търговци на дървесина, казаното излиза от теоретичната сфера. През последните 20 години щокерауската фирма ЙАФ бележи впечатляващ ръст. Година след година броят на служителите, филиалите и оборотите се повишават паралелно, често над средното за бранша и ръста на икономиката.

През 2016 г. Групата ЙАФ е заработила с 58-те си филиала в 19 държави 692 млн. евро. За 2017 г. целта е 750 млн. евро. Определено подобни числа не се постигат, когато се движиш в зоната на комфорта и не поглеждаш извън собствената си кошара. С последното ЙАФ е познат и без друго. „Нашата амбиция е да развиваме интелигентни продукти и да функционираме като свързващо звено между пазара и индустрията.“,  разяснява управителят Вернер Щикс, който от 1999 г. е част от основаното от Антония и Йозеф Фришайс предприятие.

В Щокерау интензивно се инвестира в полуавтоматично комисиониране.
В Щокерау интензивно се инвестира в полуавтоматично комисиониране.

И Хонконг трябва да е информиран

С двете си стратегически единици „Обзавеждане от дърво“ (декоративна линия) и „Строителство от дърво“ (конструктивна линия) фирмата, според Щикс, има добра отправна позиция за бъдещето. Към втория сегмент принадлежат и донякъде необичайните за търговец на дървесина многослойни масивни панели. „Те са именно сред мегатрендовете, които обслужваме. За да може да си го позволи, нашият търговски екип се развива постоянно.“ Под „постоянно развитие“ Щикс визира и програми за повишаване на квалификацията, които предприятието предлага на своите служители. В момента се изгражда платформата e-learning, която ще позволи, на международно ниво всички служители да боравят с най-актуалните практики. „Успехът много често зависи от това, колко бързо достига познанието до точката на продажба.“, знае от опит мениджърът.

Пълен пакет за мебелисти

За да стане факт всичко това, предприятието трябваше да бъде обновено из основи. В централата в Щокерау не остана камък върху камък по старому. Достигналите предела си складови капацитети, отеснелите офисни помещения и не на последно място процесите в логистиката и продажбите беше необходимо да бъдат адаптирани към актуалните нужди.

Ето че вече са приключили дейностите по новите офиси. В складовите халета стремежът към иновации си е казал думата. Мощни слепени трегери от Rubner крепят покрива на халето. Най-големият от тях е близо 40 м³. Под техните туловища върху терен от 28 000 м² се простира разширеният цех. Услуги, от рязане и кантиране до готови мебелни елементи, очакват клиента. Асортиментът им в ЙАФ се простира до производство на мебелни компоненти. Доставени на обекта, само трябва да бъдат монтирани от мебелиста,  който предварително ги е конфигурирал и остойностил в електронния магазин за мебелни компоненти. Към вратите получава каси и обков, към кухненските чекмеджета – носачи за стена, а ако е необходимо и проектиране.

Основното е, да се дефинират потребности и да се реагира относително бързо.

Вернер Щикс, управител

 

Традиция, отдадени служители и прецизно качество...
Традиция, отдадени служители и прецизно качество...
… вървят ръка за ръка с високотехнологична складова логистика.
… вървят ръка за ръка с високотехнологична складова логистика.

„Това, което правим, въобще не се е променило чак толкова. За сметка на това „как“ – сериозно.“, споделя Щикс и пояснява: „В основата са, както и преди, пазарът и клиентът. Ставаме свидетели, обаче, на размиване на клиентските сегменти. Затова се налага да преначертаем по-отворени граници на нашия бранш и да влезем в ролята на свързващо звено към индустрията.“„Доставките just in time са нашият шанс, но и част от нашите функции като търговец.“, допълва управителят на филиал Клеменс Цика, който с радост е оставил зад гърба си турбулентния период на преустройството. „Важното е, че нашият екип успя без клиентите ни да усетят текущото преустройство.“, отбелязва той. През цялото време дейността продължаваше почти без смущения. А индикациите за следващите години са като цяло добри. Въпреки че: „Капацитетът на майсторите мебелисти и дърводелци поставя естествена граница на нашия растеж.“ Затова Вернер Щикс апелира към политиците: „Браншът изпитва необходимост от професионално техническо образование в комбинация със занаятчийството. Високите технологии ще играят в бъдеще още по-голяма роля.“


През 2018 г. ЙАФ празнува своя 70-ти юбилей. „Пред нас се очертава положително конюнктурно развитие. Част от него ще бъдем и ние.“, уверен е Щикс. Освен това във Варшава, Букурещ и Лайпциг са планирани строителни проекти – доказателство, че напредък и експанзия ще има и в бъдеще. От Щокерау към света.

За изтегляне

  • 12-2017_holzedesign_zulieferer_des_jahres.pdf