Социалната мрежа в природата

19 март 2018 г.

 

В "Социалната мрежа в природата" най-популярният немски лесовъд Петер Волебен отново ни потапя в любопитния свят на природата и описва удивителното взаимодействие между растения и животни. Как различните видове си влияят един на друг? Има ли комуникация между тях? И какво ще стане, ако тази отлично балансирана система излезе извън контрол?

 

Можете ли да си представите, че:

  • листопадът влияе на въртенето на земята;
  • дъждовните червеи регулират броя на глиганите;
  • иглолистните гори произвеждат дъжд;
  • докато най-добрата човешка техника успява да превърне 85 процента от електричеството в светлина, светулките постигат квота от 95 процента;
  • голям буреносен облак може само за минути да излее върху един квадратен километър до 30 000 кубични метра вода?

Петер Волебен отново събужда мисленето и сетивата ни за кръговрата на природата и нейното огромно значение за нашия живот. Отваря очите ни за един нов поглед към нейните феноменални способности – да осъществява взаимна грижа и комуникация между видовете. Докато "Тайният живот на дърветата" е посветен на конкретна област – дърветата, сега във фокуса на вниманието му е цялостното взаимодействие и взаимозависимост на флората и фауната. Иначе казано – тайната схема на природата за оцеляване и борба с активните дейности на човека върху нея.

Във всяка глава от книгата на Волебен срещаме примери за удивителни и дори невероятни явления, но прецизно подкрепени с научни доказателства и изводи от различни изследвания на институти от САЩ, Европа, Япония. Когато видим сриващите се крайречни брегове, олисели и посърнали, рядко се питаме защо това е така. Удивителното е, че причината може да е изчезването на хищниците или на бобрите от района. Всички знаем, че ако в африканската савана няма хищници, тя би заприличала на пустиня, но как дъждовните червеи определят преселването на глиганите  – това вече отива в сферата на удивителното.

„Социалната мрежа в природата“ ни представя широк спектър от примери за природно равновесие и самоорганизация. Той обхваща от микроскопични организми до гигантски дървета. От мъховата покривка, която може да съхранява невероятно големи количества влага, до дъждовните облаци, които за минути могат да изваляват до 30 000 кубични метра вода върху един квадратен километър площ. От мравчените общества до еволюционното звуково състезание между прилепите и нощните пеперуди...

Авторът ни предоставя цялостна картина, като дава сведения за опасностите, но и предлага балансирани възможности и решения на проблемите, причинени от човека. Волебен разказва по такъв жив, интригуващ и обаятелен начин, че читателят се чувства запленен от невероятните способности на природата и ангажиран с нейното опазване.

 

За автора:

Петер Волебен от дете мечтае да стане природозащитник. Завършва лесовъдство и в продължение на 23 години работи в горското управление в провинция Райнланд-Пфалц. За да реализира екологичната си мечта, през 2006 г. се отказва от мястото си и поема управлението на 1200 хектара гора в Айфел. Там той прилага на практика своите възгледи и теории за стопанисване на горите, близко до естественото им диво състояние. Заедно с общината създава "Гората на покоя" – гробищен парк от нов тип, в който човек може да си избере дърво, под което да бъде положено тялото му след смъртта му. Петер Волебен е чест гост в телевизионни програми, води семинари, организира различни инициативи, сред които строеж на дървени къщички в гората. Автор е на няколко книги, а бестселърите "Тайният живот на дърветата" и "Душевният мир на животните" вдъхновяват читатели по целия свят.