Надстрояване за рекордно къс срок

5 март 2019 г.

Интервюто взе Гюнтер Яук от издателство Agrarverlag. Статията е публикувана в притурката BSP-Special на австрийските списания Holzkurier, HolzDesign и Holzbau Austria.

 

Надстрояване за рекордно къс срок посредством CLT

Три седмици, спа хотел Krallerhof в алпийския регион Леоганг – звучи като елитна почивка с вълнуващи ски-предизвикателства. Малко по-различна е ситуацията на близо 100 души квалифициран строителен персонал през миналия април, когато за 19 дни към хотела е надстроено крило от масивни многослойни дървени панели на стойност 3 млн. евро. Рекордно краткият срок е постигнат покрай предимствата на CLT панелите, най-вече благодарение на прецизното проектиране и опитните експерти, взели участие в проекта. Изпълнението на дървената конструкция е поверено на фирма Madleitner & Söhne, а за проектантската дейност и доставката на дървесина е заложено на подкрепата на ЙАФ.

Промените сякаш са единственото постоянно в австрийския хотел Krallerhof. Стартирал в следвоенните години като класически пансион с общи душове на етажите, комплексът се развива през следващите десетилетия в една от най-добрите локации в Пинцгау. Още през 70-те години собствениците му се сбогуват със замеделието и се отдават изцяло на хотелския бизнес. Фокусът е поставен не върху бройката, а върху качеството. Така е и до днес.

Под "качество" управителят Герхард Алтенбергер разбира включително отговорното отношение към наличните ресурси: "Преди механически да разрушим нещо, обмисляме дали все пак не можем да му намерим приложение." Нагледен приемер е най-новото преустройство посредством многослойни греди и панели от масивна дървесина. Вместо ново строителство, едно от достроените през годините крила е разчистено и използвано за основа на дървена конструкция. Голяма част от проектирането е извършено от ЙАФ – водещо име в областта на търговията с дървесина.

Дървената фасада приветства гостите на хотел Krallerhof от миналата пролет.

Качество и инфраструктура

От 2005 г. насам хотел Krallerhof разполага със 124 стаи като през последните 13 години са обновени всичките му жилищни площи. „Със124 стаи достигнахме оптималната бройка. Оттук нататък усилията ни са насочени към подобряване на инфраструктурата и допълнително повишаване на качеството.", излага стратегията Алтенбергер.

Опитният управител държи в полезрението си не само претенционзните гости на комплекса, но и многобройния персонал. Задача, никак не елементарна, като се вземе предвид, че през лятото служителите са близо 150, а зиме достигат 270. Освен хотела, към Krallerhof се числят още три ресторанта в ски-циркусa Заалбах-Хинтерглем/Леоганг/Фийбербрум, както и ски-училище. 

Дълги години административната дейност се осъществява от три малки канцеларии непосредствено зад хотелската рецепция. „Отеснялото работно пространство беше от рещаващо значение за пристъпването към това ново преустройство.", споделя управителят.

3 млн. евро инвестирани за три седмици

Така управителят взима решение за надстрояване на едно от съществуващите крила и щедро разширяване на приемната зала. Най-голямото предизвикателство в случая поставя заложения тесен времеви прозорец: на 15 април приключва зимния сезон, а желанието е още на 4 май хотелът отново да отвори врати. „Когато искате да строите за подобни срокове, бързо се ориентирате към многослойните панели от масивна дървесина. От самото начало ни беше ясно, че този състезателен норматив е осъществим само с елементи от масивна дървесина и доказани партньори“, подчертава Алтенбергер.

Цяла година преди старта на строителството започва интензивната фаза на проектиране и планиране. При избора на изпълнители се залага предимно на местни партньори, с които вече има натрупан добър опит. Сред тях е специализираната в дървено строителство фирмата Madleiter & Söhne. Освен реалната строителна дейност, предприятието поема отговорност и за немалка част от организацията и строителната логистика.

Кипяща дейност на строителния обект Krallerhof в Леоганг. Само за три седмици е разчистено едно от крилата и наличната конструкция е надстроена посредством многослойни греди и CLT. В определени дни на строежа работят над 100 души.

Надежден партньор в строителството с CLT

Но освен Алтенбергер и строителната фирма Madleitner се обръща към доказани партньори: ЙАФ не само доставя 200 м3 многослойни масивни панели Binderholz и 25 м3 многослойни греди Hasslacher Norica Timber, но поема и обширно планиране и проектантска дейност. Като водещ европейски търговец на дървесина, компанията отрано е осъзнала, че при CLT панелите става въпрос за много повече от продажбата на материала. Днес ЙАФ предлага на клиентите си и комплексни услуги като предварителни статични замервания, работно 3D проектиране, проектантски дейности по отношение на строителната физика и шумоизолацията – все услуги, които по думите на Томас Грюнвалд се приемат охотно от изпълнителите. Квалифицираният дърводелец има над десетгодишен опит в работата с CLT, а от шест години обслужва клиентите в областта на дървеното строителство в провинция Залцбург. Неговата преценка потвърждават и думите на Херберт Мадлайнтнер от Madleitner & Söhne: "По CLT проекти си сътрудничим винаги с ЙАФ. ЙАФ има значително по-къси срокове, а Томас Грюнвалд поема съществена част от необходимата проектанстска дейност.“

Сполучливо сътрудничество

За преустройството в Леоганг Грюнвалд изготвя работните 3D проекти и осигурява предварителните статични замервания. Тези и много други добре осъществени услуги довеждат проекта до успех: служителите на комплекса Krallerhof оценяват допълнителното пространство и уютната атмосфера в новите помещения от дърво. Особено се радват на сполучливия проект и тримата ръководители – Мадлайтнер, Алтенбергер и Грюнвалд. За финал си заслужава да добавим думите на управителя: „Гостите приветстват новата приемна зала като смела, но сполучлива стъпка към бъдещето.“

Доволните партньори в проекта:
Томас Грюнвалд от ЙАФ, управителят на Krallerhof Герхард Алтенбергер и строителният ръководител Франц Мадлайтнер (от ляво надясно).

За проекта:

Име: Krallerhof

Местоположение: Леоганг, Австрия

Строител: Madleitner & Söhne

Доставена дървесина: 200 м3 CLT панели Binderholz, 25 м3 многослойни греди Hasslacher Norica Timber