Групата ЙАФ с нагажимент за легален дърводобив

15 март 2019 г.

През февруари 2018 г. с Групата ЙАФ се свърза британската екологична неправителствена организация Earthsight с информация за нарушения от страна на два украински доставчика. ЙАФ реагира своевременно и след щателно паралелно вътрешно разследване прекрати взаимоотношенията си с уличените доставчици. Скоро след това Earthsight публикува доклада „Съучастие в корупция“, описващ дефектите на системата на горското стопанство в Украйна и призова бизнеса и останалите заинтересовани страни за съдействие.

Мениджмънта на Групата ЙАФ съзнава предизвикателствата на украинския пазар на дървесина. Спазването на стандартите за устойчиво стопанисване на горите е от съществено значение за ЙАФ и поради тази причина ЙАФ прилага обхватна система за задължителен контрол, която позволява да бъде избегнат риска от нелегални дейности по цялата верига на доставки.

 

Предприети мерки след февруари 2018 г.

В следствие на осъщественета комуникация с Earthsight системата за контрол е затегната допълнително. Изострено е вниманието на ключови лица, а веригата на доставки в Украйна е подложена на допълнителен одит. Осъществяването и адаптирането на системата за задължителен контрол е непрекъснат процес, с помощта на който ЙАФ реагира на актуалните предизвикателства на различните пазари. До момента функционалността на системата за задължителен контрол на ЙАФ е потвърдждавана от всички административни и доброволни проверки на компетентните институции.

ЙАФ подкрепя дейностите на всички заинтересовани лица, които участват в диалога между компетентните органи на Украйна и ЕС за подобряване на системата на горското стопанство и дърводобивната политика. ЙАФ заявява своята солидарност с исканията за прозрачност и прилагане на закона в Украйна.

Групата ЙАФ е наясно с продължаващата дискусия и критика на украинската системата на горско стопанство. С настоятелните искания за прозрачна верига на доставките и изключването на доставчици, участващи в корупционни схеми, ЙАФ подкрепя усилията за подобряване на украинското горско стопанство.

 

За повече информация по темата:

Ръководител CSR на Групата ЙАФ:

Katharina Schneider

JAF International Services Ges.m.b.H., Gerbergasse 2, 2000 Stockerau, Austria

Tel.: +43 (0)2266 605-1560, E-Mail: katharina.schneider@frischeis.comwww.frischeis.at;

 

Връзка с медиите:

Gesa Hoffmann

JAF International Services GmbH, Gerbergasse 2, 2000 Stockerau, Austria

Telefon: +43 (0) 2266 605-1881, Mail: gesa.hoffmann@frischeis.com, Web: www.frischeis.atwww.jaf-group.com