Дървесина от региона

4 юни 2018 г.

Който иска да предлага висококачествена масивна дървесина, трябва да се установи там, където расте ресурсът. Благодарение на собствената си дъскорезница в долноавстрийския град Лаа на Tая ЙАФ има пълен контрол върху целия процес: от близката гора до продажбата.

Продуктовият мениджър Кристиан Шримпл е и ръководител на дъскорезницата на ЙАФ в Лаа (Тая).
Продуктовият мениджър Кристиан Шримпл е и ръководител на дъскорезницата на ЙАФ в Лаа (Тая).

Сред хълмистия ландшафт на Винения регион, само на един хвърлей от Лайзер Берген и Ернстбрунската гора е разположена дъскорезницата на ЙАФ. От 2015 г. в Лаа на Тая се произвежда масивна дървесина и то, междувеменно, при пълен капацитет. При това, използваните дървени трупи се доставят почти изцяло от околния регион, който сякаш е създаден за целта:

„В Лаа се намираме непосредствено до най-голямата смесено-дъбова гора в Централна Европа – Ернстбрунската гора и Лайзер Берген", разказва ръководителят на дъскорезницата и продуктов мениджър за масивна дървесина Кристиан Шримпл. Това изгодно разположение се отличава с множество предимства: от една страна, на разположение има достатъчно дъбови трупи от всички качества, от друга – транспортните отсечки са кратки. „Добиваме нашата дървесина в радиус от 50 км – с други думи тя е от доказано местно, устойчиво горско стопанство“, разяснява експертът по масивна дървесина и допълва: „Благодарение на това регионално предимство и късия маршрут въглеродните емисии при транспорта са минимални.“

От местни видове като дъб, ясен и бук дъскорезницата разбичва материал за най-разнообразни приложения.
От местни видове като дъб, ясен и бук дъскорезницата разбичва материал за най-разнообразни приложения.

90% от дървесината произхожда от околната гора

Ареалът предопределя асортимента на дъскорезницата в Лаа, което означава, че той е формиран преди всичко от един дървесен вид: дъб от Винения регион. В допълнение към тази напоследък "модна" дървесина с бавен растеж и равномерна структура тук се произвежда и материал от ясен, череша, бяла акация, черен орех и бук. Случвало се да бъде преработена и добита според фазите на луната смърчова и елова дървесина – по същия начин налична в региона. Шримпл коментира: „Покриваме около 90% от нашите нужди от околната гора. От нея приемаме трупите един по един в естествената им дължина.“ След това трупите се сортират и разпределят според по-нататъчното им приложение, което може да е разнообразно след преработката им в дъскорезницата: талпи с различни качества в стандартни дебелини, ламели за масивен паркет, заготовки за паркетната индустрия. При специални поръчки се произвеждат фасониран материал за мебели в малки серии, железопътни траверси или призмирана дървесина във всякакви качества. Фирата от производството също се преработва и достига под формата на трески или чипс до околните фабрики. „Всичко остава в региона и се оползотворява“, потвърждава ръководителят на дъскорезницата.

Лайзер Берген със своите смесени гори е идеален доставчик на дъб за дъскорезницата на ЙАФ в Лаа (Тая)
Лайзер Берген със своите смесени гори е идеален доставчик на дъб за дъскорезницата на ЙАФ в Лаа (Тая)

От родната гора – в сушилнята

Трупите се разбичват в дъскорезницата по професионален начин и сортират според необходимите качества. Едва след това дървесината може да "отпочине" на складовата площадка. Там тя получава достатъчно време да се подготви за камерата за техническо сушене, където ще достигне идеалната си влажност. След поредния контрол на качеството, готовата масивна дървесина поема пътя към филиалите на ЙАФ. Там ще бъдат закупени на палет, пакет или поединично. Дъб с чепове или файнлайн, ясен беловина или с ядро – във филиалите на ЙАФ се предлага за всеки стил и приложение подходящата масивна дървесина от местни, европейски гори.