Дървени конструкции в животновъдството: БАТА АГРО 2019

8 май 2019 г.

Що е то дървена конструкция в животновъдството и има ли тя приложение у нас? За изчерпателните отговори на тези и други въпроси, свързани с модерните конструкции от дърво, заповядайте между 14 и 17 май на специализираното изложение за земеделие "Бата Агро" в Стара Загора. На съвместния щанд на ЙАФ България и нашия партьор в областта на селскостопанското строителство, Агритоп, ще получите от екпертите на двете фирми професионални консултации относно предимствата на дървесината при изграждане на животновъдни ферми както за отглежданите животни, така и за стопаните им.

Агритоп е българска компания предлагаща повече от 15 години цялостни технически решения за животновъдния и земеделския сектор. Фирмата има изградени над 100 животновъдни ферми в цялата страна като през изминалата година беше реализиран етап от проект за цялостен животновъден комплекс в крайдунавското с. Ковачица - обор за угояване на мъжки телета с покрив от изцяло дървена конструкция, доставена от ЙАФ.