Австрийско допитване: 91% вярват в дървеното строителство

23 октомври 2017 г.

Източник: Holzbau Austria

"Повече дървесина в жилищното строителство" – под това мото австрийската платформата Bau.Genial проведе допитване до архитекти, строителни предприемачи, кооперации за жилищно строителство и потърси оценката им за бъдещето на едрогабаритното дървено строителство.

Анкетни резултати, за които други само могат да мечтаят

Телефонното качествено допитване е проведено през пролетта на настоящата година в цяла Австрия. Наскоро бяха публикувани резултатите:

  • 91% от запитаните оценяват бъдещите перспективи на дървеното строителство като добри.
  • 89% виждат смисъл в провеждането на информационни кампании за дървено строителство.
  • 77% оценяват положително дървеното строителство при многоетажни сгради.
  • 72% са на мнение, че дървеното строителство може да се конкурира с минералното.

На толкова високо одобрение не са разчитали нито възложителят, нито институтът за пазарни проучвания. За новия управителен съвет с председател Томас Грудл и зам. председател Габриеле Лайбетзедер то представлява отлична изходна точка за идните години. „Предимствата на модерното дървено строителство са очевидни. От техническа гледна точка всички въпроси са решени, а убедителни референции има вече по цяла Австрия“, прави равносметка Грудл.

В рамките на телефонното допитване са потърсени и причините, въпреки високото одобрение, архитекти и проектанти да избират често друг строителен материал:

  • 28% смятат, че липсват задълбочени познания
  • 25% се опасяват от по-високи разходи
  • 22% оценяват противопожарната безопасност като все още критична

Но противопожарната безопасност не е проблем

Грудл, който сам е инженер по дървено строителство, подчертава още веднъж, че тематиката на противопожарната безопасност при дървеното строителство е отдавна решена. Изискванията по отношение на шумоизолация и противопожарна безопасност зависят от вида на постройката, нейното използване и важат независимо от строителния материал.

По-добро планиране и по-тънки конструкции

Освен по-добро образование и допълнителна квалификация в областта на дървеното строителство, пред управителния съвет на Bau.Genial са на дневен ред най-вече въпросите свързани с по-добро планиране, както и производствените разходи. Ефективната комуникация при координацията на всички сградни компоненти, според Грудл, би следвало да доведе до още по-тясна кооперация между онези, които в последствие ще работят с дървената  конструкция. Това се отнася най-вече за сградните инсталации. По отношение на развитието в цените се пледира за оптимизация на дървените конструкции.