10 причини да предпочетем дървено строителство

12 декември 2017 г.
Дървесината внася уют, възобновява се чрез горите и предлага отлични технически качества за строителство. Много са аргументите в полза на дървесината като строителен материал.

Високо строителство, станции на метрото и футболни стадиони – дървесината превзема нови и нови територии. Определено, тя е на мода като строителен материал. В Австрия, например, дървеното строителство вече достига почти една четвърт от общия строителен обем като тенденцията е възходяща. За което има добри причини.

1. Дървесината спомага за съхранението на климата

Дървените сгради удължават процеса на депониране на въглерод от горите. Всеки кубичен метър строителна дървесина акумулира дългосрчно един тон CO2. Всяко отсечено дърво освобождава място за нови дървета, които от своя страна отново усвояват активно CO2 от въздуха. Всяка дървена къща допринася за спестяването на CO2, отделян при характеризиращите се с високи емисии на  CO2 производства на конвенционални строителни материали като бетон или стомата.

2. Дървесината е възобновяем ресурс

Докато запасите на другите суровини, влагани в строежите, намаляват все повече, дървесината е способна постоянно да се възстановява. Само горите на територията на Австрия, например, всяка секунда произвеждат един кубичен метър дървесина. Утвърдилият се там през последните 300 години принцип на устойчиво стопанисване на горите обезпечава наличието на достатъчно дървесина във всеки един момент – една трета от годишния прираст на дървесина на територията на алпийската страна би бил напълно достатъчен, за изгражданеот дърво на цялото високо строителство на територията ѝ за същия период.

3. Дървесината е значим стопански фактор

Използването на дървесината като като стоителен материал, вместо за отопление, води до генериране на добавена стойност чрез местна суровина. Отново ще дадем пример с Австрия, където 300.000 души са заети в предприятия свързани с гората и дървесината. Горското стопанство и дървопреработващата промишленост са сред най-големите работодатели, особено в селските райони.

4. Дървесината е висококачествен строителен материал

Интензивните изследвания и разработки доведоха до появата на нови строителни материали през последните години, които позволяват изграждането на нов тип конструкции. Многослойните панели от масивна дървесина – широкоформатен дървен продукт от множество напречно слепени слоеве –доведоха до революция в дървеното строителство и се превърнаха в ключ за влагане на дървесина в многоетажните сгради: приложението им е сходно с това на стоманобетонните панели.

5. Дървесината внася нови възможности за дизайн

Компютъризираните методи на калкулация и производство позволяват напълно нови дизайнерски форми. От носещи конструкции с голяма дължина до високи сгради – всичко е възможно. Все повече реномирани архитекти като Шигеру Бан или Норман Фостер използват потенциала на дървеното строителство. Вероятно най-стария конструктивен материал в човешката история – дървесината – се превръща в символ на модерната архитектура и стоително изкуство.

6. Дървесината е особено подходяща за сглобяемо строителство

Дървеното строителство се осъществява не толкова на строителната площадка, колкото в производтсвения цех. Стени, тавани и дори цели стаи от дърво предварително се израборват с висока прецизност без изграждането им да зависи от атмосферните влияния. Готовите компоненти на сградата се транспортират до строителната площадка и там се сглобяват. Строителството протича относително тихо и с минимално безпокойство на околните. Сградите се издигат за много кратки срокове. Не се изискват технологични срокове за съхнене, както при железобетона.

7. Дървесината носи неколкократно собственото си тегло

Дървесината се характеризира с висока товароносимост при минимално собствено тегло. С други думи, елементите от дърво са по-леки от еквивалентите им от бетон, стомана или тухли. По този начин дървените сгради се нуждаят от по-малки фундаменти, което спестява пространство и раходи. Поради статични причини, надстрояването на сгради често е възможно само с олекотени материали като дърво. Така дървесината предоставя решаващо предимство, когато става въпрос за строителство в гъсто застроена градска среда.

8. Дървесината гори по сигурен начин

Дървесина гори в случай на пожар, но, въпреки това, дървените сгради са поне толкова сигурни, колкото и тези от други материали. Както всички останали сгради и дървените трябва да изпълняват нормативните изисквания за сигурност. В случай на пожар поведението на дървесината е добре предвидимо и контролируемо за разлика от други материали. Дървесината изгаря бавно. Под овъгления слой тя остава незасегната и товароносимостта ѝ се запазва дълго.

9. Дървесината внася уют

Дървесината излъчва приятен аромат, създава приятно усещане при допир и допринася за приятна атмосфера. Тя е топъл материал, който не дърпа от топлината на човешкото тяло. Дървесината поема и отдава влага и птака регулира по естествен път сградния климат.

10. Дървесината не създава отпадъци

Кампанията „Дървесината е гениална“

Под мотото „Заживейте в гениалния свят на дървесината!“ Pro Holz Austria  регулярно публикува увлекателни и полезни статии на теми гора, дървесина, опазване на климата и строителство.

Дървените къщи могат просто да бъдат разглобени в края на живота им. Отделните елементи могат отново да бъдат използвани. А което не може да се вложи повторно, може да се позлва за отопление. Така акумулирания от дърветата по време на растежа им въглерод се освобождава и отново се включва в кръговрата.

Оригиналната статия на немски език ще откриете на holzistgenial.at.