Разкрой и конфекциониране на греди

Изграждането на дървени сгради и покривни конструкции е сложно и отговорно начинание. Освен първокласния материал, от съществено значение за ефективната работа на изпълнителя и в крайна сметка за дълготрайния резултат е прецизността на детайлите.

За Ваше удобство и удовлетворение на Вашите клиенти ЙАФ предлага експертни услуги за рязане и конфекциониране на греди и дървени компоненти. С тяхна помощ на строителния обект ще получите готови за монтаж, етикетирани и опаковани елементи по предварително зададените от Вас и съобразени със спецификата на проекта параметри.

„Три пъти мери, един път режи“, гласи поговорката. Поради тази причина, преди подаването им за производство, ЙАФ извършва проверка и при необходимост преизчисление на заложената калкулация. Нашите експерти ще направят оценка на заложените параметри на дървената конструкция и при нужда ще предложат варианти за оптимизация с цел икономия на материал.

Разкрой на греди от складовата програма на ЙАФ

Етапи на услугата

Заявка

Изпращате пълен списък от необходимите Ви детайли и техните размери.

 

Оптимизация и оферта

Ние оптимизираме разкроя на елементите с цел минимална фира и Ви изпращаме оферта.

 

Разкрой

След одобрение на офертата нашият разкройващ циркуляр нарязва гредите под 90° на заявената дължина с точност до 5мм.

 

Етикетиране и опаковане

Елементите се етикетират според подадените от Вас обозначения и се опаковат с транспортно фолио.

 

Доставка

Поръчката се доставя на посочения от Вас адрес. При предварителна заявка е възможна доставка на обекта с кран.

Индустриално конфекциониране на конструктивни дървени компоненти по проект

Етапи на услугата

Представяне на проект

Изпращате ни проект на конструкцията, в който към всеки отделен дървен детайл са изчерпателно описани неговите точни размери и необходима обработка като напр. срязване под определен ъгъл или неправилна форма, разпробиване, фрезоване и т.н.

 

Оферта

Информацията се конвертира в съответния файлов формат на CNC-центъра и след оптимизация се изготвя оферта.

 

Потвърждение

Връщаме готовия за изпълнение остойностен проект за одобрение от Ваша страна.

 

Производство

След потвърждение на поръчката от Ваша страна стартира производството. Прецизността на детайлите в индустриални условия е с точност до милиметър. Всеки отделен елемент се етикетира автоматично според подадените обозначения.

 

Доставка

Готовите за монтаж елементи се доставят на посочения от Вас адрес. При предварителна заявка е възможна доставка на обекта с кран.

Вашето запитване
Вашите данни
Потвърждавам, че не съм робот.