Нашите партньори

Нашите клиенти.
Истински уникати.

Стоката е заменяема. Личните отношения – напротив. Защото доверието се гради с години. За това не гоним бързи сделки, при които не можем да гарантираме 100% удовлетвореност. Резултатът? Дългогодишни клиенти, които често ни гласуват доверие с поколения.

Предпочитаме лично
Особено значение отдаваме като традиционно семейно предприятие на непосредствения контакт с клиента. Не случайно голяма част от ежедневния и бизнес е организиран под формата на личен контакт. Именно в дните на икономически предизвикателства е най-важно да имаш надежден партньор.
Стабилността е характерна черта на нашият материал – дървесината. Като физическа характеристика и като стойност.
Така е и в нашите отношения с клиента.

Нашите доставчици
Надеждна връзка

Гордеем се с дългогодишните и тесни връзки с нашите доставчици. Стоки поръчваме при именити производители от Европа и отвъд Океана, в редица продуктови групи си работим с пазарните лидери. Нашата търговска организация е с клонове по цялата земя.

Регионални и глобални
Нашите регионални представителства са връзката ни с местния пазар. Чрез тях получаваме най-добрата информация относно локалните особености. На глобално ниво имаме пряк достъп до най-добрите пазари на суровини. Опитът ни на глобален играч открива нови възможностите за развитие.

Нашите сътрудници
Чиста печалба

Едно предприятие може да е успешно в дългосрочен план, само ако е стъпило върху солидна основа. А тя в същността си е изградена от добре образовани и мотивирани служители. От стажанта до експерта – устойчивият растеж на фирмата и международният контекст гарантират на всеки служител вълнуващи възможности. ЙАФ групата осигурява на около 2200 служители в цяла Европа сигурни работни места.

Показателно е...
Всяка година, след завършване на образованието си, десетки европейски младежи започват професионалния си опит в ЙАФ. Едва ли е случайност, че повечето от тях остават във фирмата с години и дори с десетилетия. Факт е, че страницата с кръглите годишнини фирмена принадлежност в списанието за служители на ЙАФ са винаги добре запълнени – с 20, 30 и дори 40-годишни юбилеи…