ЙАФ – домакин на ADVANTAGE AUSTRIA

20 януари 2020 г.

За трета поредна година Търговското представителство на Австрия организира анкета сред австрийските фирми в страната ни, относно бизнес климата в България. Резултатите бяха представени пред българските медии в рамките на официално събитие. А ЙАФ имаше честта да бъде негов домакин!

Знаете ли че Австрия се нарежда на второ място като източник на чужди инвестиции в България? Като фирма с австрийски корени, принос за това постижение има и ЙАФ. Само през изминалата година Групата ЙАФ инвестира близо 3,5 млн. лв. в разширение на производството и складовите площи на филиала в с. Муачево под формата на ново, още по-ефективно техническо оборудване на центъра за мебелни компоненти, включващо нови пакеторазкройващ циркуляр и кантираща машина, модерна аспирация обезпечаваща здравословната работна среда в цеха, циркуляр за разкрой на греди, ново складово хале и прилежаща инфраструктура.

В помощ на интензивните икономически взаимоотношения между двете държави осъществява дейност ADVANTAGE AUSTRIA – Търговското представителство към посолството на Австрия в София. Неговият екип от експерти предлага на австрийските компании и техните международни бизнес партньори комплексна палитра от услуги. Всяка година ADVANTAGE AUSTRIA провежда допитване до австрийските фирми в България относно местния икономически климат. Резултатите от актуалното проучване бяха официално представени пред българската общественост на 15.01.2020 г. За домакин на събитието беше избран ЙАФ България. Така шоурумът на фирмата ни в с. Мусачево посрещна близо 30 журналисти от именити български медии като БНР, бТВ, Капитал, Инвестор.БГ и редица други електронни и печатни издания.

Гостите бяха приветствани от г-н Вернер Щикс – член на управителния съвет на Групата ЙАФ и въведени в света на дървесината и корпоративните ценности на компанията. Ръководителят на ADVANTAGE AUSTRIA, г-жа Улрике Щрака, обобщи резултатите от ежегодното проучване на камарата, формирани от отговорите на 88 австрийски дружества от секторите търговия, услуги и индустрия. В сравнение с миналата година, впечатление прави преобладаващата сдържаност в очакванията и особено в плановете за инвестиции на бизнеса. Ясно заявена е необходимостта от по-осезателни подобрения по отношение на борбата с корупцията и престъпността, правната сигурност, предвидимостта в икономическата политика и политическата стабилност на България. Като основни предизвикателства на пазара австрийските компании отчитат незадоволителната квалификация, недостига и продуктивността на работната ръка, инфраструктурата и покупателната сила в страната. Въпреки тези стопански спирачки 87% от анкетираните представители на австрийския бизнес заявяват, че отново биха инвестирали в България, ако трябва да направят повторно своя избор. Резултатите от анкетата бяха подкрепени от конкретния опит на ЙАФ България и Гебрюдер Вайс, споделен от управителите на двете фирми – г-жа Анна Кирилова и г-жа Мариета Григорова.

След официалната част, журналистите използваха възможността за детайлни интервюта с представителите на двете компании и ADVANTAGE AUSTRIA. Последва обиколка на производствената база и складови площи на ЙАФ. В рамките ѝ продуктовите мениджъри на фирмата запознаха медиите с резултатите от последната голяма инвестиция и спецификите на материала дървесина, наложил пръв концепцията за устойчиво стопанисване на ресурсите.

ЙАФ България благодари на ADVANTAGE AUSTRIA за оказаното доверие и честта да бъде домакин на събитие от подобен ранг, както и на всички отзовали се на поканата медии и журналистически екипи!