Иновации и дигитални решения за обзавеждане и строителство от дърво

28 октомври 2020 г.

От 1 до 3 октомври 2020 г. с финансовата подкрепа на ЙАФ България се проведе Десетата международна научно-техническа конференция „ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН“, организирана от факултет „Горска промишленост“ при Лесотехнически университет София.

Участие в конференцията беше заявено от над 10 европейски университета в областта на горската промишленост, сред които от Гърция, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Хърватска и Чехия. Поради възпрепятстващата пристигането на чуждестранни участници епидемичната обстановка, част от докладите бяха изнесени онлайн или в постер сесия.

Активно участие в конференцията взеха и бизнес представители от бранша. Изложени бяха последните иновации в индустрията, представени бяха резултати от научни изследвания в областта на материалите, конструкциите, машините, инструментите и технологиите в дървообработващата и мебелната индустрия. Освен със свой щанд, ЙАФ се включи и в лекционната програма – с представяне на дигитални решения за търговия с дървесина и дървесни продукти от колегите инж. Кирил Янкулов и инж. Александър Севдин, самият възпитаник на Лесотехническия университет. Електронните приложения за мебелни услуги и конфигурация на декинг събудиха особен интерес сред аудиторията. Потвърждение за това е поканата от декана на факултет „Горска промишленост“, проф. д-р инж. Живко Гочев, за задълбочаване на сътрудничеството между университета и ЙАФ в процеса на обучение на студентите и особено в контекста на новата специалност „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“, насочена към индустрия 4.0. Конкретни стъпки в тази посока ще бъдат създаването на демонстрационни потребителски профили на университета за уеб приложенията на ЙАФ и обучения на студенти за работа със системите от представители на компанията.

ЙАФ България благодари на организатори и участници за високата оценка и честта да бъде сред спонсорите на подобно значимо за бранша събитие и разчита на дълготрайно и плодотворно партньорство с Лесотехническия университет в София!