Поради мерки за опазване на общото ни здраве, Ви информираме, че ЙАФ България преустановява всички стационарни продажби и посещения на филиалите ни до преминаване на извънредното положение.

Гласувайте за Европейско дърво на годината

18 февруари 2020 г.

И тази година Сдружение „Партньорство за околна среда“ (Environmental Partnership Association) провежда конкурса „Европейско дърво на годината“. Организацията обединява шест фондации – от България, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия – подкрепящи граждански проекти, насочени към опазването на околната среда и активиране на местните общности. За над 20 годишната си дейност сдружението е финансирало проекти на обща стойност над 10 милиона евро, а първото гласуване за Европейско дърво на годината се провежда през 2011 г. Оттогава броят на участващите страни е увеличен от 5 на 16. Тази година българският кандидат е Вековният дъб в Ново село.

Помогнете да популяризираме тяхната значимост, като гласувате за Вашите избраници тук www.treeoftheyear.org

За разлика от други конкурси, критерият за оценка в „Европейско дърво на годината“ не е красотата, размерът или възрастта, а историята на дърветата и взаимоотношенията им с хората. Номинират се дървета, които са станали неразделна част от нашите местни общности и са в непрестанно взаимодействие с тях.

Конкурсът има за цел да насочи вниманието ни към ключовото значение на дърветата за живота на земята и за всички нас. В търсене на дърветата с най-интересни истории, участниците в гласуването се запознават с невероятното наследство, на което те са жив символ. Дърветата около нас са очевидци на исторически събития, те са преживели драматични обществени и социални промени, съпътствали са множество човешки поколения. За съжаление, поради агресивната урбанизация съдбата на много от тях е застрашена.