Уважаеми клиенти,
Считано от 14.02.2020 г. всички превозни средства транспортиращи дървесина, която изисква превозен билет, трябва да имат активна GPS система и да са регистрирани в системата на Изпълнителна агенция по горите. Поради тази причина всички наши клиенти, които желаят сами да получават стоката си от складовете на ЙАФ е необходимо да се погрижат автомобилите им да изпълняват описаните изисквания. Моля, обърнете внимание, че отговорността за спазване на влязлата в сила наредба е на собственика на превозното средство. Тъй като контролът е електронен, вероятността да бъдат хванати нарушителите е много голяма.

Складов работник за с. Мусачево

24 юли 2018 г.

Йаф България ЕООД е водеща компания в търговията с продукти от дървесина за мебелното производство и строителството. Част е от основаната през 1948 година в Австрия група Фришайс.

За нашия централен склад в Мусачево търсим да назначим:

СКЛАДОВ РАБОТНИК

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Отговаря за правилното приемане, складиране, подреждане и съхранение на стоките
 • Комисиониране на клиентски заявки
 • Товаро-разтоварни операции
 • Документиране на приетите/предадените стоки съобразно вътрешния ред
 • Контрол на редовността на съпровождащите стоките документи
 • Поддържане на чистота в складовите помещения.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Средно образование
 • Лични качества: отговорност, инициативност, комуникативност, оперативност, организираност
 • Свидетелство за управление на мотокар е предимство
 • Професионален опит: една година стаж на подобна позиция е препоръчителен.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 • Добро възнаграждение без забавяне в плащанията
 • Изрядни трудови правоотношения
 • Постоянен трудов договор
 • Ваучери за храна и гориво
 • Допълнителна здравна застраховка
 • Работа в добър екип
 • Възможност за развитие

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография на български език;
 • Актуална снимка;

Моля изпращайте документите за кандидатстване на:

ЙАФ България ЕООД
info@jaf-bulgaria.com
T: +359 725 683 25