Нашата ценностна система

НИЕ ...

 • се водим от нуждите на нашите клиенти и предлагаме бързи решения.
 • учим от най-добрите.
 • имаме най-добрите хора в бранша.
 • насърчаваме и изискваме сигурност.
 • поемаме отговорност и действаме с внимание.
 • сме благонадеждни и държим на обещанията си.

НИЕ ...

 • извличаме удоволствие от работата и обслужваме клиента с радост.
 • будим възхищение и изпитваме любопитство.
 • изпитваме щастие и го споделяме с другите.

НИЕ ...

 • изразяваме уважение и признание.
 • имаме взаимно доверие и разбиране.
 • общуваме открито, даваме и приемаме обратна връзка.
 • обединяваме всички около нашата дейност.
 • показваме съчувствие и искрен интерес към околните.
 • визуализираме цели.
 • намираме смисъла и разясняваме взаимовръзки.

НИЕ ...

 • търсим нови възможности.
 • се стремим към постоянни подобрения.
 • насърчаваме и изискваме иновации.
 • споделяме знание и използваме нашите силни страни.
 • имаме зрялост за лично развитие.
 • вярваме, че превръщаме малките неща в големи.

НИЕ ...

 • изпитваме жив интерес към гората и дървесината.
 • мислим и действаме дългосрочно.
 • избягваме разхищение и даваме повече, отколкото взимаме.
 • ценим и щадим природните ресурси.