Кандидатстване

Кандидатстване

Изпратете пълния комплект документи (мотивационно писмо, CV, диплома за завършено образование, сертификати, препоръки) по е-мейл, по пощата или попълнете електронната форма. По-подробна информация свързана с кандидатстването за избраната длъжност ще откриете в конкретната обява.

В мотивационното си писмо обосновете накратко защо кандидатствате при нас и кои Ваши силни качества ще допринесат за успешното заемане на желаната позиция.

В таблична автобиография (CV) представете кратко и прегледно съществената информация по отношение на Вашето образование, следдипломна квалификация и трудов опит. Приложените удостоверения – диплома за най-високата завършена образователна степен, допълнителни квалификации и препоръки ще спомогнат за по-пълната оценка на Вашите досегашни успехи.

Приз BEST RECRUITER

Изследването BEST RECRUITER анализира качеството на подбор на персонал в топ 500 работодателите в няколко западноевропейски страни и отличава добрите практики над средното ниво. Отличното качество е признак за висока степен на професионализъм в цялостния подход на работодателя към процеса на подбор на персонал. Гордеем се с постигнатото от нашата централа в Австрия – J. u. A. Frischeis отличие и BEST-RECRUITERS-бронзов сертификат!

Свободни работни места

За нашето представителство в Мусачево търсим 

Складов работник

Занашето представителство в Мусачево търсим:

Помощник оператор машини

Инициативно кандидатстване 

Радваме се на интереса Ви да бъдете част от екипа на нашето предприятие! За нашия устойчив растеж постоянно се нуждаем от мотивирани служители.

Очакваме пълния Ви комплект документи (мотивационно писмо, CV, диплома за завършено образование, сертификати, препоръки) по е-мейл или чрез електронната форма!