Фришайс като работодател

Групата на ЙАФ осигурява сигурни работни места на близо 2.500 служители в Европа и по света.

Нашите служителите са ключов фактор за успеха ни! Затова трайно инвестираме в тяхното познание и квалификация. Целта е ясна – активно и целенасочено да допринасяме за индивидуалното развитие на нашите сътрудници и по този начин да дадем шанс за личното израстване на всеки отделен служител.

Цялостната ни фирмена дейност и работата на всеки отделен наш сътрудник са насочени към клиента. Работно ни ежедневие протича в среда на взаимно уважение и открита комуникация.

Гъвкавата системата на заплащане с вариращи индивидуални бонус-компоненти позволява, доколкото е възможно, участието на отделния служител в успеха на фирмата.

Всичко това, както и стремежът ни да попълваме експертни и ръководни позиции със собствени кадри се оценява от много наши служители. Ето защо част от сътрудниците ни избират да реализират целия си трудов стаж при нас!

Перспективи и развитие във ЙАФ

За да подкрепим професионалното развитие на всеки наш сътрудник, ние предлагаме различни квалификационни програми.

Първата фаза на обучението започва с определянето на личен ръководител и изготвянето на индивидуален план. В първите месеци са определени като „тренировка”, за да може служителят бързо да се интегрира към фирмата и да се чувства добре в нея. Значителна част от сътрудниците ни се ориентират към специализирани курсове за продуктово обучение.

Програмата ни за развитие на ръководните кадри цели затвърждаване и налагане на фундаменталните ни правила и закони. Всички програми за развитие съдържат в себе си основополагащи репери например семинари, практически, аналитични, преподавателски задачи и диалогични дискусии.

По време на традиционните годишни разговори се договарят целите и индивидуалните планове за обучение.

Като голям международен концерн, предлагаме и възможността за интернационален обмен с дъщерните ни дружества в Централна и Източна Европа.

Допълнителни социални придобивки

Отличното състояние на нашите служители се дължи на балансираното съотношение между работно и почивно време. Това е резултат и на допълнителните социални придобивки, които ние осигуряваме:

  • Високо квалифицирани лекари се грижат за здравето на служителите ни чрез регулярни медицински прегледи и изготвяне на хранително-двигателни режими.
  • Ние спонсорираме спортни и културни събития, в които нашите служители и техните семейства могат да участват безплатно или срещу минимална такса.

Служителите на ЙАФ могат да се възползват от постоянно ниските оферти за почивка в държави, в които имаме представителства.